O NÁS

 

Jsme poradenská a marketingová společnost založená v roce 2005. Máme statut akciové společnosti. Zaměřujeme se na otázky finančního a komoditního trhu, na oblast krytí osobních i firemních rizik a na oblast hypotečních úvěrů.

 

V současné době se více zaměřujeme na expanzi do dalších odvětví trhu. Vždy však pohledem finančních respektive investičních příležitostí pro naše klienty. Využíváme privátní projekty, informace a obchodní příležitosti s puncem jedinečnosti a zároveň s  maximální transparentností.

 

Využíváme hlavně takové produkty, které se liší od standardů na trhu. Navíc produkty kombinujeme s možnostmi a příležitostmi dané aktuální legislativou. Klientovi přinášíme tedy nejen produkt, ale hlavně informace jak tento produkt využít v daném období a v daných legislativních podmínkách.

 

Náš tým tvoří početně menší oddělení našich odborníků a obchodníků, nepoužíváme reklamu ani inzerci k oslovování klientů.  Naše spolupráce s klientem je založena na vzájemném poznání a transparentnosti.  Klientovi předkládáme všechny informace a fakta o naší společnosti a o  formách řešení a realizace  zájmů, cílů a požadavků klienta. Zároveň však je pro nás důležitý i profil našeho klienta. To znamená jeho transparentnost, bonita a schopnost pracovat s informacemi. Při splnění těchto předpokladů může teprve dojít k efektivní vzájemné spolupráci. Naším cílem je dlouhodobý a otevřený vztah s každým naším klientem.

 

Pracujeme na základě osobní komunikace s klientem, bereme v potaz všechny jeho individuální požadavky a cíle.

 

 

FINANCE

 

Stěžejní a základní téma, které naše společnost řeší a kterým se zabývá, je právě oblast financí. Aktuálnost tohoto tématu je umocněna soudobou situací ve vývoji celosvětového politického dění, zejména pak vývojem událostí v rámci EU. Dá se říct, že světová politická scéna přináší bouřlivý a ne vždy predikovatelný vývoj. Zvláště prostor Evropy je v současné době zatížen množstvím otazníků a spekulací, které s sebou přináší neobvyklou rizikovost právě pro oblast finančního trhu.

Konkrétní dopad se týká "standardních" bankovních produktů, které v současných podmínkách jsou "bezbranné" vůči stávajícím výkyvům a rizikům trhu.

Přinášíme našim klientům inovativní a racionální možnosti právě pro danou situaci, respektive pro umístění jejich finančních prostředků. Ve velké většině se jedná o mimobankovní varianty a soukromé projekty význačných tuzemských i  světově uznávaných subjektů.

Základní princip  všech našich postupů je, aby klient měl své finance  vždy podložené reálnou,  fyzicky existující hodnotou. Takovou, která je transparentní, přesně ocenitelná a především bezproblémově likvidní. Součástí všeho jsou pak jasně definované smluvní podmínky pro každého našeho klienta.

 

 

POJIŠTĚNÍ

 

Pojištění je  v našem pojetí považováno za velice stěžejní a ničím nenahraditelný instrument. Pojištění by mělo mít vždy svůj " konkrétní rozměr", svou filozofii, myšlenku, vizi, svoji jedinečnost a osobitost. Je paradoxní, jak toto důležité téma je v mnoha případech podceňováno. Naše mnoholetá praxe finančních poradců nám ukazuje, že ne vždy a ne každý klient má svou pojistnou smlouvu optimálně nastavenou. Ne vždy jsou všechna očekávání a požadavky klienta podložena  správným pojistným kontraktem. Navíc se  velice málo  tyto smlouvy inovují a upravují s přihlédnutím k aktualitám v rámci nabídky pojistného trhu.

 

Zde právě vidíme pravou úlohu  soudobé profesionální poradenské společnosti.

Oblasti pojištění:

 

  • Pojištění osob – investiční, rizikové a úrazové pojištění
  • Pojištění majetku – pojištění domácnosti, bydlení
  • Pojištění majetku právnických osob (firem)
  • Pojištění motorových vozidel – povinné ručení, havarijní pojištění
  • Pojištění odpovědnosti – občanská odpovědnost, odpovědnost při výkonu povolání, provozní a profesní pojištění odpovědnosti.

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

Sídlo společnosti:

QUENTIS GROUP A.S.

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 Vokovice

tel.: +420 220 105 344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakturační adresa:

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 Vokovice

IČ: 26871564

DIČ: CZ26871564

 

Kanceláře společnosti:

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 Vokovice

 

Tel.:

+420 220 105 344

 

ICQ:

445-020-759

 

E-mail:

info@quentisgroup.cz

 

www.quentisgroup.cz

 

 

 

Váš osobní průvodce světem financí a krytím možných rizik

Kontakt

 

Sídlo společnosti:

QUENTIS GROUP A.S.

Lužná 716/2,
160 00 Praha 6 Vokovice

tel.: +420 220 105 344

 

 

Fakturační adresa:

QUENTIS GROUP A.S.

Lužná 716/2,
160 00 Praha 6 Vokovice

IČ: 26871564

DIČ: CZ26871564

 

Kanceláře společnosti:

Lužná 716/2,
160 00 Praha 6 Vokovice

 

Tel.:

+420 220 105 344

 

ICQ:

445-020-759

 

E-mail:

info@quentisgroup.cz

 

www.quentisgroup.cz

 

 

 

 

projekty společnosti
QUENTIS GROUP a.s.

Quentis group a.s.

Registrace

 

Česká národní banka – pojišťovací makléř – registrační číslo 040157PM

 

Česká národní banka – pojišťovací agent – registrační číslo 040156PA

 

Česká národní banka – investiční zprostředkovatel – evidenční číslo 2007/1321/540

 

Úřad pro ochranu osobních údajů – registrační číslo 00051133

 

tel.: +420 220 105 344

 Quentis Group, a. s. 2015, wegdesign Jan AltonDesign, 2016